Tirooli hall ehk grauvieh tõug (Gr)

pm-mag Tõnu Põlluäär
(29.03.2022)

Ajalugu.

Tirooli hall (Gr) tõug pärineb Austriast Tirooli orust ja on väga pika ajalooga. Teda on märgitud juba 1000 a eKr. Esimesed kirjaliku ülestähendused on aastast 1879 F. Kalteneggeri poolt. 1896. a loodi esimene elusloomade aretusühistu, kes kogus tõu kohta andmeid ja ühendas originaaltõud. Kuna veiste arvukus oli langenud ohtlikult madalale tasemele, loodi 1908. a tõu kaitsmiseks ja reklaamimiseks Halli Veise aretusühistu, Hiljem tekkisid veel mitmed tirooli halli veise ühistud, kes teglesid näituste korraldamise ja tõu propageerimisega. 1933. a defineeriti ühine aretuse eesmärk kõikidele aretusloomadele. Peale seda on Gr tasapisi arenenud. Hetkel on Austrias 18 000 Gr veist Tõugu leidub ka Saksamaal, Šveitsis ja Itaalias.

 

Tabel 1. Tirooli halli veiste arvukus Eestis (31.12.21)

Allikas Karju Veiseid Ammlehmi Neist pt
PRIA 14 385 239 x
EPJ 9 154 51 51–100%
JK% 64,3 40,0 21,3 x

Üldiseloomustus.

Gr on kahesuunaline tõug. Tõule on iseloomulik suhteliselt suur piima- (~5000 kg laktatsioonis) ja lihatoodang (tapasaagis kuni 60%). Värvuselt on veised hõbe kuni raudhallini, mõnikord pruunikashallid musta ninapeegliga. Emasloomad on isastest heledamad. Tõule on iseloomulikud tumedad sõrad.

Sünnimass emasloomadel on 36 kg ja pullikutel 40 kg. Juurde kasvavad veised ööpäevas ~1000 g. Emasloomad kasvavad täiskasvanuks kolme aasta jooksul, kaaludes siis 550–650 kg. Tirooli hallidel on tugev kehaaehitus ja tugevad sõrad. Gr on hea rohusööda kasutaja. Samuti on nad pika tootliku eaga ja väga viljakad.

 

Tabel 2. Jõudlusandmed Eestis

Tunnus/aasta: Sugu 2020 2017 2016 2015 2014

Sünnimass (kg)

39,7 38,3 39,0 39,0 x
40,0 40,9 42,0 45,0 x

200p. mass (kg)

x x 212,0 x x
244,0 200,0 205,0 x x

365p. mass (kg)

250,8 x x x x
x x x x x

 

Tabel 3. Aretuse tulemused

Tunnus/aasta: 2020 2017 2016 2015 2014
Ammlehmade vanus 6a 3k 3a 10k 4a 1k 3a x
Poegimisvahemik, p 407 409 402 x x
Esmaspoegimisiga, k 37,6 33,1 35,5 34,2 x
Surnultsündinud vasikate % 1,8 10,6 0,0 10,0 x
Vasikate suremus 1.– 183. p, % 2 11,9 2,6 0,0  
Noorpulli realiseerimise vanus 22,7        
Lihakeha mass, kg 240,7        
SEUR% 33,3        

Aretuse eesmärgiks on suurendada piima- ja lihatoodangut nii koguseliselt kui ka tõsta kvaliteeti. Lisaks on eesmärk säilitada tõu tüüpilised funktsionaalsed omadused: turja kõrgus, tugev kehaehitus, tugevad jalad ja sõrad, vastupidavus (just mägikarjamaal toimetulemiseks), hea viljakus, kerge poegimine, hea udar ja lüpstavus. Gr sobib kasutada ka vähenõudlikes tingimustes, kuna nad säilitavad ka siis oma vastupidavuse, hea piimakuse ja viljakuse. Tirooli hall sobib hästi teiste lihatõugudega ristamiseks. Tapasaagis ~58%.

Eestis on tirooli halli tõu märgiks Gr ja pullidele antavad tõuraamatunumbrid on vahemikus 87000–87999.

Tirooli hall ehk grauvieh tõug

Tirooli hall ehk grauvieh tõug