Eesti Tõuloomakasvatuse Liit

Keel
English

Eesti Tõuloomakasvatuse Liit

ETLL vahendab ühistute ja seltside ühisprobleeme ning osaleb seadusandlike aktide väljatöötamisel. Loomaomanike huvide kaitseks osaletakse läbirääkimistel riigiasutustega.

Aastatel 1994–1997 andis ETLL välja infolehte Tõuinfo kuus numbrit aastas ja alates 1998. aastast annab välja ajakirja Tõuloomakasvatus neli numbrit aastas. Igal aastal korraldab ETLL üleriigilist parimate loomade näitust „Tõuloom“ septembri esimesel laupäeval Ülenurmel. 

Muudatused Eesti Tõuloomakasvatuse Liidu juhtimises 

ETLL 30
ETLL 30

Seoses ETLL juhatuse liikmete Aavo Mölderi ja Olev Saveli volituste tähtaja lõppemisega 2. veebruaril 2024. a ja nende otusega järgmiseks perioodiksmitte kandideerida valiti ühehäälselt liidu uueks juhatuse liikmeks Tanel-Taavi Bulitko (ETKÜ). Teine juhatuse liige valitakse järgmisel koosolekul aprilli lõpus, misjärel jagatakse juhatuse liikmete vahel kohustused.

Ajakirja Tõuloomakasvatuse kogutud artiklite toimetamist jätkab esialgu eelmine toimetuse koosseis.

 

  

Sündmused ajavahemikul Mai 2024 kuni Aprill 2025