Eesti Tõuloomakasvatuse Liit

Keel
English

Videod

 

Eestimaa kaunimad tõuloomad ja parimad kasvatajad Ülenurmel 2011

Sihipärane tõuaretus on Eestis kestnud üle 150 aasta, mida pole suutnud katkestada poliitilise võimu korduv vahetumine.  

Kakskümmend aastat ühistegelist tõuaretuse organisatsiooni Eestis

Esimesed tõuseltsid asutati 1880. aastate keskel, mille tulemuseks oli esimese veiste tõuraamatu kokkupanemine 1885. a.

Tõuloom 2013
Tõuloom 2012
Tõuloom 2011
Tõuloom 2010