Eesti Tõuloomakasvatuse Liit

Keel
English

Teated

Konverents Tõuaretuse tänapäev

EPA 2020
EPA 2020

Tõuraamatu pidamise juubelikonverents „Tõuaretuse tänapäev“ toimub 14. oktoobril ERMis B osa galeriis EPA2020 raames kella 10.30 kuni 15.30.

10.00 Tervituskohv
10.30 Hendrik Kuusk Avamine
10.45 Tõnu Põlluäär Tõuraamatu roll tänapäeva veiste aretuses
Lihaveiste jõudluskontroll ja tõuraamatu pidamine.
11.05 Ege Raid Eesti maatõugu veiste tõuraamatu 106 aastat.
11.20 Olev Saveli Eesti Tõuloomakasvatuse Liidu 27 aastat
Aga lehma geneetiline olemus?
11.40 Meelis Ots Põlula maksimaalse jõudluse katse.
11.55 Olav Kärt Lehm lüpsab suust.
12.10 Peeter Padrik Suguselekteeritud sperma kasutamise dünaamika aastate lõikes, selle kvaliteet ja emasloomade tiinestumine.
Eesti holsteini tõugu genoompullikute sperma ja spermide kvaliteet ning seos kasvu ja arengu näitajatega.
12.30 Triin Hallap Lihatõugu pullide viljakuse hindamine massaaži teel.
12.45 Diskussioon
13.00 Lõuna
13.30 Sirje Värv Eesti piimaveisetõugude geeniuuring: inbriidingu jäljed genoomis ja genofondis
13.45 Tanel Kaart Eesti piimaveiste aretuses kasutatud pullide omavaheline sugulus
Eesti hobuste lineaarne hindamine 2016-2019
14.05 Erkki Sild Eesti hobuste genofond 21. sajandi alguses
14.20 Krista Sepp 100 aastat hobuste tõuraamatuid
14.35 Külli Vikat Eesti vutt jõudlustulemustest ohustatud tõu säilitamisel
14.50 Tanel Bulitko Holsteini aretusest Eestis 45 aastat
15.05 Kaivo Ilves Jõudluskontroll loomakasvatajate teenistuses
15.20 Kiido Levin 20 aastat põllumajandusloomade registrit Eestis
15.35 Katrin Reili Põllumajandusloomade aretuse järelevalvest
15.50 Diskussioon
16.00 Lõpetamine

 Kava PDF-formaadis


Sündmused perioodist September 2020August 2021

September 2020
Kuupäev Kellaaeg Sündmus Asukoht
05.09.2020 10:00–16:00 Tõuloom Eesti Põllumajandusmuuseum
Oktoober 2020
Kuupäev Kellaaeg Sündmus Asukoht
14.10.2020 10:30–15:30 Tõuaretuse tänapäev ERM B osa galerii
ELS RSS-voog