Eesti Tõuloomakasvatuse Liit

Keel
English

PIIMAVEISED

 • Eesti holstein
 • Eesti holstein
 • EHF
 • 10. septembril 1919 asutati Eesti Hollandi-Friisikarja Kasvatajate Selts, põhikiri kinnitati 9.aprillil 1920. Seltsi ülesandeks oli sugulavade tunnustamine, tõuraamatu pidamine, tõutunniastuste väljaandmine, näituste korraldamine jne. Umbes 1/3 rahalistest vahenditest sai selts riigilt, kriisiaastatel kattis riik isegi üle poole kuludest.
 • Eesti punane
 • Eesti punane
 • EPK
 • Eesti punase veisetõu väljakujunemine algas paralleelselt Euroopa teiste tõugudega. Enam kui saja-aastase aretustöö tulemusena on välja kujunenud eesti punane veisetõug. Suurt mõju tõu kujunemisele on avaldanud taani punane veisetõug.
 • Eesti maakari
 • Eesti maakari
 • EK
 • Eesti maakari on Eesti vanim kohalikku päritolu aborigeensest karjast aretatud siinse kliima, pidamis- ja söötmmistingimustega kohanenud piimaveise tõug. Eesti maatõug on kantud 1993. aastast ÜRO Toitlustus- Põllumajandusorganisatsiooni  ülemaailmsesse ohustatud tõugude nimekirja.